30.2 C
Sri Lanka
Tuesday, October 20, 2020

කෘෂි -කාළගුණික උපදේශනය (ඔක්තෝබර්-නොවැම්බර්)

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් යන මාසතුළදී ලැබිය යුතු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

යාපනය සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවලට සාමාන්‍ය අගයට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් ලැබීමට ද සුළු හැකියාවක් පවතින බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

මෙම වර්ෂාපතන තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් 2020/2021 මහ කන්නයේ පළමු මාස දෙක තුළ වී වගා කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුන්‍යවර්ධන මහතා පවසන්නේ  ඒ අනුව පහත උපදෙස් පිළිපදිමින් වගා කටයුතුවල නිරත වන ලෙසය.

නැගෙනහිර පළාතේ , උතුරු පළාතේ , කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මෘදු වයනයක පසක් සහිත කුඹුරුවල හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම කැකුලමට වී වැපරීම කළ යුතු වේ.

මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී හොදින් පොළව තෙමෙන්නට වැසි ලැබුණ බැවින් එහි වාසිය ගෙන බිම් සැකසීමට කටයුතු කළ යුතු අතර සති දෙක් තුනත් ඇතුළතදී බිම් සැකසීම අවසන් කිරීමට බව පුන්‍යවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙයි.

විශේෂයෙන් මහවැලි කලාපවල හා මහා වාරිමාර්ග ක්‍රම යටතේ වගා කරන කුඹුරු ඉඩම්වල ප්‍රශස්ත ජල වහනයක් පවතිනවානම් අතිරේක බෝග වගා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

කෙසේ වෙතත් ජල වහනය දුර්වලව පවතින ඉඩම්වල අතිරේක බෝග වැවිය යුත්තේ සුදුසු ජල වහන ක්‍රමයක් ආදේශ කිරීමෙන් පසුව බව දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

වාරි ජල මූලාශ්‍රවල හා ජලාශවල සතුටුදායක ජල සංචිතයක් පවතින ස්ථාන සදහා මාස 3 හෝ 3 ½ වී ප්‍රබේධ තෝරා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

එහි අඩු ජල දාරිතාවක් පවතිනවානම් මාස 2 ½ වී ප්‍රබේධ තොරා ගන්නා ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

එමෙන්ම වී වගාවේ පැල සිටුවීම පැරෂුට් ක්‍රමය යොදා ගැනීම සුදුසු වේ.

වර්ෂාපෝෂිත වගාවන් සිදු කෙරෙන උස්බිම්හි අතිරේක ජල සම්පාදනය සදහා වගා ළිං, හෝ වැසි දිය නෙලනයන් හරහා ජලය යොදා ගන්නා ලෙස ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටින අතර, කාබනික පොහොර වගාවට යෙදීම, වැසුම් භාවිත කිරීම, ආදිය සිදු කිරීම ද වැදගත් බව ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්කතමේන්තුව වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි.

Latest news

බීජ සහතික කිරීමේ සේවයෙන් බීජ ව්‍යවසායිකයින්ට ඇරයුම්…

ගුණාත්මක බීජ පාරිභෝගිකයින් හට ලබාදීම සදහා කටයුතු කරන බීජ නිෂ්පාදකයින් සහ බීජ ව්‍යවසායිකයින් හට අත්වැල් සැපයීමට නිරතුරුව කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ...
- Advertisement -

ලාහුගල , පානම ගොවි කාන්තාවන් ගෙවතු වගාවෙන් සවිබල ගැන්වේ

අම්පාර ලාහුගල හා පානම ප්‍රෙද්ශවල ගොවි කාන්තාවන් දිරිමත් කිරීම සදහා විහේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ඒ අනුව එම කාන්තාවන්...

අම්පාරේ රටකජු අස්වැන්න ඉහළ නැංවීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

අම්පාර පානම ප්‍රදේශයේ රටකඩු ගොවීන් දිරිමත් කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. එම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඩී.එම්.එස්.බී....

වී වගාවේ නිරත ගොවීන්ට බතලගොඩින් පණිවිඩයක්….

එළඹ ඇති මහ කන්නයේ වී වගා කටයුතුවල යෙදීමේදී ගොවි ජනතාව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් පිළිබදව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා...

Related news

බීජ සහතික කිරීමේ සේවයෙන් බීජ ව්‍යවසායිකයින්ට ඇරයුම්…

ගුණාත්මක බීජ පාරිභෝගිකයින් හට ලබාදීම සදහා කටයුතු කරන බීජ නිෂ්පාදකයින් සහ බීජ ව්‍යවසායිකයින් හට අත්වැල් සැපයීමට නිරතුරුව කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ...

ලාහුගල , පානම ගොවි කාන්තාවන් ගෙවතු වගාවෙන් සවිබල ගැන්වේ

අම්පාර ලාහුගල හා පානම ප්‍රෙද්ශවල ගොවි කාන්තාවන් දිරිමත් කිරීම සදහා විහේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ඒ අනුව එම කාන්තාවන්...

අම්පාරේ රටකජු අස්වැන්න ඉහළ නැංවීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

අම්පාර පානම ප්‍රදේශයේ රටකඩු ගොවීන් දිරිමත් කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. එම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඩී.එම්.එස්.බී....

වී වගාවේ නිරත ගොවීන්ට බතලගොඩින් පණිවිඩයක්….

එළඹ ඇති මහ කන්නයේ වී වගා කටයුතුවල යෙදීමේදී ගොවි ජනතාව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් පිළිබදව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here