24.1 C
Sri Lanka
Thursday, January 21, 2021

Uncategorized

කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ට පුහුණු වැඩමුළු මාලාවක්…

දිවයින පුරා විසිරී සිටින කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් දැනුමෙන් හා තාක්ෂණයෙන් සන්නද්ධ කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් දීප ව්‍යාප්ත පුහුණු වැඩමුලු මාලාවක් පසුගිය දා ආරම්භ කෙරිණි. ඒ කෘෂිකර්ම...

වයඹ පළාතට අඹ ගම්මානයක්

වයඹ පළාතේ ගොවි ජනතාවගේ ආර්ථික ශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගනිමින් වන්නි ඉහළගම කෘෂිකර්ම උපදේශක කොටඨාසය තුළ අඹ ගම්මානයක් ස්ථාපිත කෙරේ. ගල්ගමුව සහකාර කෘෂිකර්ම...

අම්පාරේ පටක රෝපිත කෙසෙල් වගාවට ඉහළ සාර්ථකත්වයක්…..

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කර ඇති පටක රෝපිත කොල්කුට්ටු කෙසෙල් වගා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවේ. එම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සදහන් කළේ මේ වන...

கில்க்;Gஓஇட் fல்;ள்க்;க்ள்ஜ்;Jட்ஜ்ந்;fஹ்f ட்ப்ட்ர்ஹஜ்; ஜ்பிழ்f;fச்ஜ்;ஜ்ப்த்ய்; ஜ்Pட்பு எல்ட்ப்f;இffச்; ண்க்Yக்; ட்ப்];ஜ்Pஉட்க்;…

மெ;Jக்;க்+ர்;ர்பப்ட்; Fல்க்;க்ப் எபியஹ்ட் Fஅல்ல் ஆர்ம்ய்நொர்ம் ம்ய்;ய்J கில்க்;Gஓ வ்ட்;W மிஒf;fக்;க்ள்க்; Gஓத்ட்J வ்க்J எஹ்ல்;ப்ய்; ர்ப்ய் க்புண்ஜ்ர்ஃ;fச்ப்ய்; குட்ப் ,ஊக்;க்ஜ்ஹ்f ட்ப்ட்ர்ஹ ஜ்பிழ்f;fச்க்; ஞ்ந்ப்ட்ப்f;fப்ட்;ந்J. ம்க்;க்ஹிந் க்ஹ்ட்ல்;ல்க்; cல்;க்ல் %ட்;W க்ஹ்ட்ல்;ல்ஃ;fச்ப்ய்;...

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන්ගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා අද දින (2018/05/19) ගන්නෝරුව හා ඒ ආශ්‍රිත කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ආයතන හා ක්ෂේත්‍ර වල නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ...

කඩිනම් ගොවිපල් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ 2017 වසර තුළ ගොවිපල් සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක්

බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කඩිනම් ගොවිපල් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මේ වසර තුළ ගොවිපල් සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් දියත් කරන...

போஞ்சி விதை உற்பத்தியாளர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தீர்வூ

போஞ்சி விதை உற்பத்தியாளர்கள் தற்போது முகம் கொடுக்கும் பயிர்ச் செய்கை தொடர்பான பிரச்சினைகள் பற்றி விவசாயப் பணிப்பாளர் நாயகம் கலாநிதி ரொஹான் விஜேகோன் அவர்களினால் கவனம் செலுத்தப் பட்டுள்ளது கடந்த 21ம் திகதி ரிகில்லகஸ்கடையில்...

வட மாகாண விவசாயக் கண்காட்சி

வட மகாண மகக்களுக்கு விவசாய அறிவை வழங்கும் நோக்கத்துடன் விவசாய கண்காட்சி ஒன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது இது எதிர்வரும் 19ம் திகதியிலிருந்து 23ம் திகதி வரை திண்ணவேலி மாவட்ட விவசாயப் பயிற்சி நிலைய வலாகம் மற்றும் விவசாய...

කෑගල්ලේ බිම්මල් උද්ඝෝෂණයක්

කෑගල්ල පරගම්මන කෘෂිකර්ම උපදේශක කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පරිසර හිතකාමී බිම් මල් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය මගින් දියත් කරනු ලැබූ උද්ඝෝෂණයක් අද දිනයේදී (2017/08/31)කෑගල්ල නගරය...

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කෙරේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය දා පැවැත්විණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යවසායකයන් සදහා පැළ සිටුවීමේ යන්ත්‍ර 05 ක් ලබාදීම සිදු කළ බව...

හාල් මල්ලෙන් බතල වැඩසටහන ගැන මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කෙරේ

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන හාල් මල්ලෙන් බතල වැඩසටහන පිළිබදව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත  සංවර්ධන නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු...

Must Read

වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික වැඩසටහන ඇරඹේ…

මෙවර මහකන්නයේ හෙක්ටයාර හය ලක්ෂ හැට අටදහස් හාරසියයක් දිවයින පුරා කුඹුරු වගා කොට ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි. එයින්  අපේක්ෂිත වී අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ...
- Advertisement -

මෙරට නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නංවා ආනයන ආර්ථිකය අවසන් කිරීමට රජයෙන් සැලසුම්…

මෙරට නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සංවර්ධනය කර ආනයන ආර්ථිකය මුළුමනින්ම නතර කිරීම රජයේ අරමුණ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහ්නදානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අවධාරණය කළේය. පසුගිය දා බතලගොඩ වී පර්යේෂණ...

කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ට පුහුණු වැඩමුළු මාලාවක්…

දිවයින පුරා විසිරී සිටින කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් දැනුමෙන් හා තාක්ෂණයෙන් සන්නද්ධ කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් දීප ව්‍යාප්ත පුහුණු වැඩමුලු මාලාවක් පසුගිය දා ආරම්භ කෙරිණි. ඒ කෘෂිකර්ම...

වයඹ පළාතට අඹ ගම්මානයක්

වයඹ පළාතේ ගොවි ජනතාවගේ ආර්ථික ශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගනිමින් වන්නි ඉහළගම කෘෂිකර්ම උපදේශක කොටඨාසය තුළ අඹ ගම්මානයක් ස්ථාපිත කෙරේ. ගල්ගමුව සහකාර කෘෂිකර්ම...